Schoolraad

“Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen”. U hebt die uitdrukking misschien al gehoord. Wij kunnen als school niet excelleren in onze taak zonder overleg met al onze partners in opvoeding en onderwijs. 

In de kleuter- en lagere school ligt ouderparticipatie voor de hand en is vaak een oudercomité actief. Nu uw zoon of dochter wat ouder is, neemt hun zelfstandigheid wat toe, maar we blijven u graag uitnodigen om mee na te denken over onze schoolwerking.

De plaats daarvoor is de schoolraad. Onze schoolraad is een werkgroep voor al wie graag meedenkt over de school. In de schoolraad brengen we directie en leerkrachten samen met leerlingen, ouders en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap.

In deze vergaderingen wordt het beleid van de school toegelicht, advies gevraagd of kunnen de leden zelf agendapunten aanbrengen die ze graag wensen te bespreken. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn het studieaanbod, het schoolreglement, het welzijn op school, infrastructuur, ….

De schoolraad komt doorgaans drie keer per schooljaar samen op een weekavond.

Uw inbreng als ouder is echt belangrijk voor ons. Wil u als ouder graag mee nadenken over onze school? Neem dan a.u.b. contact op met Ann Van Dievoet (voorzitter schoolraad) via Smartschool of via ann.vandievoet@donboscogb.be.

contacteer ons

Don Bosco Groot-Bijgaarden | Brusselstraat 283 - 1702 Groot-Bijgaarden | 02 466 55 79 | administratie@donboscogb.be

FacebookYouTube

© Copyright Don Bosco Groot-Bijgaarden | privacybeleid