Zorg op maat

Alle zorginitiatieven op school kun je in een continuüm van zorg beschrijven. De elementen in het continuüm zijn hieronder in een bepaalde volgorde geplaatst. Als je het continuüm van de basis naar boven doorloopt, wordt de zorg meer gericht en specifiek.


Fase 0: Brede basiszorg

Een aantal maatregelen komen alle leerlingen ten goede en worden daarom niet enkel toegepast voor de leerlingen met geattesteerde leerstoornissen. Op deze manier gaan we proactief te werk en zijn er minder individuele maatregelen nodig conform de visie van het M-decreet.

Een aantal voorbeelden:


Fase 1: Verhoogde zorg

Indien de brede basiszorg niet volstaat om leerlingen maximaal kansen te geven wordt er, in overleg met de leerling / ouders, de klassenraad en de cel leerlingenbegeleiding, een zorgcontract opgesteld waarin specifieke afspraken worden opgenomen gerelateerd aan de specifieke noden van de leerling.


Fase 2: Uitbreiding van zorg

Indien de mogelijkheden binnen fase 0 en fase 1 niet volstaan, kan een beroep gedaan worden op externe expertise. Het CLB speelt hier een belangrijke coördinerende rol. In de meeste gevallen wordt er hulp geboden vanuit het ondersteuningsnetwerk dat de leerling en de school vraaggestuurd en flexibel zal trachten te helpen.


Fase 3: Overstap naar school op maat

In een zeer beperkt aantal gevallen kan de overstap naar een school met een meer specifiek aanbod noodzakelijk zijn. Als Don Boscoschool staan wij zeker achter de inclusiegedachte, maar de ontwikkelingskansen en het welbevinden van de leerling blijven natuurlijk primeren.

contacteer ons

Don Bosco Groot-Bijgaarden | Brusselstraat 283 - 1702 Groot-Bijgaarden | 02 466 55 79 | administratie@donboscogb.be

FacebookYouTube

© Copyright Don Bosco Groot-Bijgaarden | privacybeleid