Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen (GOK) heeft als doelstelling een geïntegreerd beleid dat:


Eerste graad

Vertrekkende vanuit een bevraging werden in de eerste graad volgende prioritaire domeinen gekozen: taalvaardigheidsonderwijs, preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden. Geïntegreerd in de schoolwerking wordt hieraan gewerkt in het Open Leercentrum (OLC). In het OLC, een grote ruimte waar elke leerling beschikt over een eigen pc, hebben de leerlingen 4 uur per week les.

Dit blok van 4 uur bestaat uit een uurtje van elk hoofdvak en een differentiatie-uur. Dit concept biedt een meerwaarde naar de mogelijkheden tot differentiatie. De inhaallessen, waar leerlingen een heel lesuur moesten nablijven, worden uitgebreid en geïntegreerd in dit concept. Zo is het ook mogelijk om zinvoller en gerichter leerlingen te ondersteunen tijdens inhaalmomenten

Een aantal leerlingen zal ook op basis van instaptesten Nederlands in kleine groepjes intensief begeleid worden om de taalvaardigheid te verhogen.

Uiteindelijk moet dit project een meerwaarde betekenen voor elke leerling. Een sterke leerling die snel klaar is met al zijn basisopdrachten, kan aan verdiepingsopdrachten werken. Een leerling die het moeilijk heeft voor een vak / een aantal vakken, kan langer aan dat vak werken en kan extra ondersteuning krijgen.

Leerlingen kunnen op school ook op de computer werken buiten de lesuren. In deze huiswerkklas voorzien we ondersteuning vanaf 8 uur, tijdens de middagpauze en van 15.30 uur tot 16.20 uur.

Daarnaast investeren we ook in extra individuele begeleiding rond motivatie en welbevinden. Beide zijn essentieel in de preventie van ontwikkelings- en leerachterstanden.


Tweede en derde graad

Ook in de 2de en 3de graad investeren we in taalvaardigheidsonderwijs. Als 2de domein kwam preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen uit de bevraging naar boven.

Door in te zetten op co-teaching in een gericht aantal klassen bieden we ruimte zowel voor het werken aan studieproblemen als voor het werken aan taalvaardigheid. Daarnaast kan er onder begeleiding gewerkt worden in het OLC tijdens de middagpauze en van 15.30 uur tot 16.20 uur.

Om de leerlingen te prikkelen om met taal bezig te zijn, wordt een quiz georganiseerd en worden ook samen met de werkgroep talenbeleidacties ontwikkeld.

Aanvullend op deze acties investeren we ook in extra individuele begeleiding rond studie- en gedragsproblemen.

contacteer ons

Don Bosco Groot-Bijgaarden | Brusselstraat 283 - 1702 Groot-Bijgaarden | 02 466 55 79 | administratie@donboscogb.be

FacebookYouTube

© Copyright Don Bosco Groot-Bijgaarden | privacybeleid